สาขาอุบลราชธานี


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

🎙️ สัมภาษณ์งานที่สาขาเท่านั้น

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ


พนักงานคลังสินค้า / จัดส่ง

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติเจ้าหน้าที่กราฟฟิค

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
🧍 อัตรา : 2 อัตรา ด่วนมาก

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติพนักงาน PC / แนะนำสินค้า

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ


หัวหน้าแผนกขาย

🎙️ สัมภาษณ์งานที่สาขาเท่านั้น
💰 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
🧍 อัตรา : -

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์

🎙️ สัมภาษณ์งานที่สาขาเท่านั้น

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ


ผู้จัดการฝายทรัพยากรบุคคล

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : 30000 หรือตามตกลง
🧍 อัตรา : 1 อัตรา

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ


เลขานุการ

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
🧍 อัตรา : 1 อัตรา

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ
พนักงานออกแบบ

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

Programmer

🎙️ สัมภาษณ์งานที่สาขาเท่านั้น
💰 เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป/ตามตกลง
🧍 อัตรา : 1 อัตรา

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานร้านและการจัดเรียง