สาขามุกดาหาร

ผู้จัดการสาขา (GM)

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์
💰 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
🧍 อัตรา : 1 อัตรา

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

พนักงาน PC / แนะนำสินค้า

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

พนักงานคลังสินค้า / จัดส่ง

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : ตามตกลง
🧍 อัตรา : 2

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

ผู้แทนขาย

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
🧍 อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

พนักงานขาย

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ