สาขามุกดาหาร

พนักงาน PC / แนะนำสินค้า

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

หัวหน้าแผนกขาย

🎙️ สัมภาษณ์งานที่สาขาเท่านั้น
💰 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
🧍 อัตรา : 1 อัตรา

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

ผู้แทนขาย

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
🧍 อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

พนักงานขาย

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

พนักงานจัดส่ง

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
🧍 อัตรา : 2 อัตรา

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ