สาขาศรีสะเกษ

พนักงาน PC / แนะนำสินค้า

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ


พนักงานคลังสินค้า / จัดส่ง

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติเจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : 25,000 - 30,000 บาท
🧍 อัตรา : 1 อัตรา

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

พนักงานคลังสินค้า / จัดส่ง

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ
ผู้จัดการฝ่ายขายปลีก

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
🧍 อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ


พนักงานคลังสินค้า / จัดส่ง

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ


หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายวางแผนชัพพลายเชน

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

ผู้จัดการสาขา (GM)

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : 40000
🧍 อัตรา : 1

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

ผู้แทนขาย

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
🧍 อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
🧍 อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ


เจ้าหน้าที่ OSR

🎙️ สัมภาษณ์งานออนไลน์ หรือ สาขาก็ได้
💰 เงินเดือน : 12000
🧍 อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก

ดูรายละเอียดงาน กรอกใบสมัคร/ฝากประวัติ

หัวหน้าแผนกขาย