ตำแหน่งว่างแต่ละสาขา

อุบลราชธานี
มุกดาหาร
ศรีสะเกษ
พิบูลมังสาหาร
อำนาจเจริญ
ธาตุพนม