ตำแหน่งว่างในการรับสมัครงาน


สมัคร ตำแหน่ง สาขา คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
สมัคร รับด่วนมาก
พนักงานขับรถจัดส่ง
ศรีสะเกษ
รถร่วมบริการขนส่งสินค้า ประจำสาขาศรีสะเกษ
1.มีรถส่วนตัว ใบอนุญาติขับขี่ ประเภท 2
2.คู่มือรถ พรบ ภาษี
สมัคร รับด่วนมาก
พนักงาน PC / แนะนำสินค้า
อุบลราชธานี
เพศชาย /หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
บุคลิกหน้าตาดี ทำงานเป็นกะได้
ประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปี กระเบื้อง สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
สมัคร รับด่วนมาก
ผู้พิการ
อุบลราชธานี
วุฒิ ม.6 ขึ้น ไป
สื่อสารได้ชัดเจน /ไม่มีปัญหาในการมองเห็น
ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
สมัคร รับด่วนมาก
พนักงานคลังสินค้า / จัดส่ง
มุกดาหาร
เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ยกของหนักได้ ขับรถยนต์ โฟคลิฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร รับด่วนมาก
พนักงาน PC / แนะนำสินค้า
ยโสธร
ให้บริการลูกค้า ขอเสนอแนะการขาย
เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ปวช ขึ้นไป
มีประสบการณ์งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
สมัคร รับด่วนมาก
พนักงานขับรถ 6 ล้อ
อุบลราชธานี
อายุ 23 ปี ขึ้นไป
ยกของหนักได้ ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท ท2 ขึ้นไป
สมัคร รับด่วนมาก
ผู้จัดการฝายทรัพยากรบุคคล
อุบลราชธานี
คุณสมบัติ
การศึกษา (Education)ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา สามารถทำงานล่วงเวลาได้
ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
สมัคร รับด่วนมาก
หัวหน้าแผนกบุคคล
มุกดาหาร
สมัคร รับด่วนมาก
ธุรการชั่วคราว
อุบลราชธานี
เพศหญิง/เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
มีการติดต่อสื่อสารได้ดี
เคยทำงานด้านธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงานเป็นกะได้ กะทำงาน 07.30 - 16.30 และ 10.00 -19.00 น.
สมัคร รับด่วนมาก
เจ้าหน้าที่ OSR
อุบลราชธานี
เพศชาย อายุ 27 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขางานขาย/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ขยัน, มีความรับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา, ซื่อสัตย์
มีประสบการด้านงานขาย (ขายตรง, ขายส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความรู้เรื่องสวัสดุก่อสร้าง, ของตกแต่งบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
สมัคร รับด่วนมาก
หัวหน้าแผนกขาย
อุบลราชธานี
แผนก กระเบื้อง เซรามิค
1.1 รับออเดอร์จากลูกค้า พร้อมทำการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า
1.2 ทำการขายสินค้าให้กับลูกค้า
1.3 จัดรถเพื่อนำสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าตามตกลง โดยประสานกับจัดส่งโดยตรง
1.4 ประสานเรื่องการเก็บเงินจากบัญชี, เรื่องการวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงิน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ,มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน สู้งาน มีความรับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา
มีประสบการณ์ด้านงานขาย , ดูแลทีมงานขาย 2 ปีขึ้นไป
สมัคร รับด่วน
เลขานุการ
อุบลราชธานี
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีบุคลิกดี, ไหวพริบดี,แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี,ทัศนคติดี มีความละเอียดรอบครอบ
มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
ลักษณะงาน
- ติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆทีผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
- ดูแลนัดหมายต่างๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ทั้งภายในและ ภายนอกบริษัท
- นัดหมายประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
-ประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัคร รับด่วน
พนักงาน PC / แนะนำสินค้า
พิบูลมังสาหาร
เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ปวช ขึ้นไป
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
ให้บริการลูกค้า ขอเสนอแนะการขาย
ประสานงานขายภายในองค์กร
สมัคร รับด่วน
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
อุบลราชธานี
เพศหญิง
อายุ 23 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
ประสบการณ์งานด้านบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
ทำงานล่วงเวลาได้ ยืดหยุ่นได้
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร รับด่วน
ผู้จัดการแผนกสารสนเทศ
อุบลราชธานี
สามารถวางแผน กำหนดนโยบายสารสนเทศ ทั้งระบบได้
บริหารระบบภายใน SML ทั้งองค์กร
วางแผน บริหาร ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ
สมัคร รับด่วน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
อุบลราชธานี
เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์จัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงานล่วงเวลาได้ ทนแรงกดดันได้
สมัคร รับด่วน
พนักงาน PC / แนะนำสินค้า
มุกดาหาร
เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
รักงานขาย การบริการลูกค้า และพูดจาดี
มีความขยัน อดทน สู้งาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำสูง
มีประสบการณ์งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร รับด่วน
พนักงาน PC / แนะนำสินค้า
อำนาจเจริญ
เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ปวช ขึ้นไป
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
รักงานด้านการบริการลูกค้า พูดจาดี
มีความขยัน อดทน สู้งาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำสูง
มีประสบการณ์งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร รับด่วน
งานวิศวกรขาย/sale engineer
อุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย หญิง (อายุ 26 ปี - 35 ปี)
-วุฒิปริญญาตรี ด้าน Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้าน Sales Engineer อย่างน้อย 1 ปี
- บุคลิกดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
- อดทนต่อสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีรถยนต์ส่วนตัว ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
-มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
สมัคร รับด่วน
Digital Marketing Assistant Manager/การตลาด
อุบลราชธานี
รายละเอียดงาน:
วางแผน พัฒนา ดูแล แคมเปญด้านการตลาดของบริษัท โดยใช้เครื่องมือด้าน Digital Marketing ที่เหมาะสม
มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง SEO, SEM, Social Marketing, Mobile Marketing, Remarketing และ Marketing tools อื่น ๆ
เข้าใจ วิเคราะห์ และ รายงาน ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแคมเปญ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงกลยุทธ์
สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าหรือหน่วยงานอื่น ๆ เรื่อง Digital Marketing ได้
สมัคร รับด่วน
เจ้าหน้าที่บัญชี
อุบลราชธานี
เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ละเอียดรอบครอบ
มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร
บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน
กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า กับบัญชีคุม
สมัคร รับด่วน
เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์
อุบลราชธานี
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง พนักงานประจำ
- โพส/เสนอขายสินค้าของบริษัทตามช่องทางออนไลน์ - ตอบคำถามและคอนเฟิร์มออเดอร์ - เล่น Social Mediaได้ ( Fb, line, IG, whatApp ) - ให้คำปรึกษา แนะนำ
เกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า - จัดทำ Content บทความการสื่อสาร ทางตลาดออนไลน์ - รักงานขาย และบริการ
สมัคร รับด่วน
ผู้จัดการสาขา (GM)
อุบลราชธานี
บริหารงานขายปลีก คลังสินค้า จัดส่ง
1. บริหารจัดการ/ วางแผนการดำเนินงานของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. พัฒนาบุคคลากร/ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
สมัคร รับด่วน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
อุบลราชธานี
1. วางแผนด้านการสื่อสารการตลาดผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ (เน้นค้าปลีก)
2. ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมและช่วยเหลือให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา
3.กำกับ ดูแล กลั่นกรอง แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา แนะนำด้านงานวิชาการ และหรือปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ หรือ การตลาด อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
สมัคร พนักงานขาย ธาตุพนม
มีประสบการณ์ในด้านงานขาย จะพิจราณาเป็นพิเศษ/รักในงานบริการ
สมัคร พนักงาน PC / แนะนำสินค้า กุฉินารายณ์
มีประสบการณ์ด้านงานขาย/รักงานบริการ
สมัคร พนักงาน PC / แนะนำสินค้า ธาตุพนม
มีประสบการณ์ด้านงานขาย/รักงานบริการ
สมัคร พนักงานขับรถ 10 ล้อ มุกดาหาร
สมัคร พนักงาน PC / แนะนำสินค้า ศรีสะเกษ
เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี รักงานขาย การบริการลูกค้า และพูดจาดี มีความขยัน อดทน
สู้งาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำสูง มีประสบการณ์งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร ประชาสัมพันธ์ อุบลราชธานี
เพศหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
สุภาพ บุคลิกหน้าตาดี พูดจาฉะฉาน ยิ้มแย้ม
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
สมัคร หัวหน้าแผนกขาย อุบลราชธานี
- ดูแล/ บริหารจัดการแผนกขายเซรามิค วัสดุปูพื้นผนัง, เครื่องใช้ไฟฟ้า , อุปกรณ์ไม้ ประตูหน้าต่าง
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
- ดูแล/บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก
- รายงานการดำนินงานด้านต่างๆ ให้ ผจก. ฝ่าย
ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
มีทัศนคติดี, มีความรับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา,ซื่อสัตย์
มีประสบการณ์งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร พนักงานขับรถจัดส่ง อุบลราชธานี
รถร่วมบริการขนส่งสินค้า ประจำสาขาอุบลฯ ศรีสะเกษ มุกดาหาร
1.มีรถส่วนตัว ใบอนุญาติขับขี่ ประเภท 2
2.คู่มือรถ พรบ ภาษี
สมัคร พนักงานขาย อุบลราชธานี
เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ปวช ขึ้นไป
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
รักงานด้านการบริการลูกค้า พูดจาดี
มีประสบการณ์งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
สมัคร พนักงานจัดส่ง ศรีสะเกษ
เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ยกของหนักได้ ขับรถยนต์ โฟคลิฟ และมีใบขับขี่ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร ผู้จัดการฝ่ายขายปลีก มุกดาหาร
1.บริหารจัดการ/ วางแผนการดำเนินงานของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2.กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปเป้าหมายที่กำหนดไว้
3.พัฒนาบุคคลากร/ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
5.มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขายปลีกวัสดุก่อสร้างและของแต่งบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร พนักงานคลังสินค้า / จัดส่ง อุบลราชธานี
เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ยกของหนักได้
ขับรถยนต์ โฟคลิฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร เจ้าหน้าที่ EVENT & PR อุบลราชธานี
เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงานด้านการขาย/การตลาด อย่างน้อย 1-2 ปี
มีความอดทน, ทำงานล่วงเวลาได้,ออกต่างสาขา/ต่างจังหวัดได้
ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
สมัคร เลขานุการ อุบลราชธานี
จัดตารางคิวประชุมผู้บริหาร ประสานงานและติดต่องานผู้บริหาร จองรถ ตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม จดรายงานการประชุม
สมัคร พนักงานขาย กุฉินารายณ์
มีประสบการณ์ขายรักงานในงาบริการ/ วุฒ ม.3 ขึ้นไป
สมัคร พนักงานขาย มุกดาหาร
มีประสบการณ์ในการขายสินค้า มีใจรักงานบริการด้านการขาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป