ตำแหน่งว่างในการรับสมัครงาน


ตำแหน่ง สาขา คุณสมบัติประจำตำแหน่ง สนใจสมัคร
รับด่วนมาก พนักงานคลังสินค้า / จัดส่ง ศรีสะเกษ
เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ยกของหนักได้ ขับรถยนต์ โฟคลิฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>
รับด่วนมาก พนักงาน PC / แนะนำสินค้า อุบลราชธานี
เพศชาย /หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
บุคลิกหน้าตาดี ทำงานเป็นกะได้
ประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปี กระเบื้อง สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
สมัคร >>
รับด่วนมาก พนักงาน PC / แนะนำสินค้า ยโสธร
ให้บริการลูกค้า ขอเสนอแนะการขาย
เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ปวช ขึ้นไป
มีประสบการณ์งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
สมัคร >>
รับด่วนมาก หัวหน้าแผนกขาย ศรีสะเกษ
เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป มีความขยันอดทน สู้งาน
มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี มีทักษะด้านการขาย มีประสบการณ์หัวหน้าไม่ต่ำกว่า 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>
รับด่วนมาก ประชาสัมพันธ์ อุบลราชธานี
เพศหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป
สุภาพ บุคลิกหน้าตาดี พูดจาฉะฉาน ยิ้มแย้ม
วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
สมัคร >>
รับด่วนมาก เจ้าหน้าที่ LPS อุบลราชธานี
ตรวจสอบบริเวณทางเข้า คัดกรองสุ่มเสียงการสูญเสีย
ตรวจสอบความเรียบร้อย ป้ายราคา สินค้าในร้าน
ตรวจสอบพนักงานเข้าออก พื้นที่
เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น
ตรงต่อเวลา ทำงานเป็นกะได้
สมัคร >>
รับด่วนมาก หัวหน้าแผนกขาย อุบลราชธานี
งานขาย
1.1 รับออเดอร์จากลูกค้า พร้อมทำการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า
1.2 ทำการขายสินค้าให้กับลูกค้า
1.3 จัดรถเพื่อนำสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าตามตกลง โดยประสานกับจัดส่งโดยตรง
1.4 ประสานเรื่องการเก็บเงินจากบัญชี, เรื่องการวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงิน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ,มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
มีความเป็นผู้นำ ขยัน อดทน สู้งาน มีความรับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา
มีประสบการณ์ด้านงานขาย , ดูแลทีมงานขาย 2 ปีขึ้นไป
สมัคร >>
รับด่วนมาก เจ้าหน้าที่ IT Support อุบลราชธานี
ลักษณะงาน
ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์
สนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
รับเรื่อง-ติดต่อ-ประสานงาน รวมถึงการซ่อมแซมและจัดทำสรุปรายเดือน
ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
ทำงานสนับสนุนงานภายในบริษัทเกี่ยวกับการลงข้อมูลบนเว็บไซต์
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย - หญิง
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี , สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถดูแล – ซ่อมแซม – ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
4. มีความคิดต่อยอด รวมถึงการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
สมัคร >>
รับด่วนมาก ผู้จัดการฝายทรัพยากรบุคคล อุบลราชธานี
คุณสมบัติ
การศึกษา (Education)ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา สามารถทำงานล่วงเวลาได้
ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
สมัคร >>
รับด่วน เจ้าหน้าที่บัญชี อุบลราชธานี
เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ละเอียดรอบครอบ
มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร
บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน
กระทบยอดรายละเอียดระหว่างบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า กับบัญชีคุม
สมัคร >>
รับด่วน ผู้จัดการสาขา (GM) อุบลราชธานี
บริหารงานขายปลีก คลังสินค้า จัดส่ง
1. บริหารจัดการ/ วางแผนการดำเนินงานของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2. กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. พัฒนาบุคคลากร/ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
สมัคร >>
รับด่วน พนักงาน PC / แนะนำสินค้า พิบูลมังสาหาร
เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ปวช ขึ้นไป
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
ให้บริการลูกค้า ขอเสนอแนะการขาย
ประสานงานขายภายในองค์กร
สมัคร >>
รับด่วน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อุบลราชธานี
เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
มีประสบการณ์จัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
หากมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงานล่วงเวลาได้ ทนแรงกดดันได้
สมัคร >>
รับด่วน พนักงาน PC / แนะนำสินค้า มุกดาหาร
เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
รักงานขาย การบริการลูกค้า และพูดจาดี
มีความขยัน อดทน สู้งาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำสูง
มีประสบการณ์งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>
รับด่วน พนักงาน PC / แนะนำสินค้า อำนาจเจริญ
เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ปวช ขึ้นไป
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
รักงานด้านการบริการลูกค้า พูดจาดี
มีความขยัน อดทน สู้งาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำสูง
มีประสบการณ์งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>
รับด่วน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อุบลราชธานี
1. วางแผนด้านการสื่อสารการตลาดผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ (เน้นค้าปลีก)
2. ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมและช่วยเหลือให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชา
3.กำกับ ดูแล กลั่นกรอง แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา แนะนำด้านงานวิชาการ และหรือปฏิบัติที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ หรือ การตลาด อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
สมัคร >>
รับด่วน งานวิศวกรขาย/sale engineer อุบลราชธานี
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย หญิง (อายุ 26 ปี - 35 ปี)
-วุฒิปริญญาตรี ด้าน Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้าน Sales Engineer อย่างน้อย 1 ปี
- บุคลิกดี มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
- อดทนต่อสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีรถยนต์ส่วนตัว ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
-มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
สมัคร >>
รับด่วน เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ อุบลราชธานี
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง พนักงานประจำ
- โพส/เสนอขายสินค้าของบริษัทตามช่องทางออนไลน์ - ตอบคำถามและคอนเฟิร์มออเดอร์ - เล่น Social Mediaได้ ( Fb, line, IG, whatApp ) - ให้คำปรึกษา แนะนำ
เกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้า - จัดทำ Content บทความการสื่อสาร ทางตลาดออนไลน์ - รักงานขาย และบริการ
สมัคร >>
รับด่วน Digital Marketing Assistant Manager/การตลาด อุบลราชธานี
รายละเอียดงาน:
วางแผน พัฒนา ดูแล แคมเปญด้านการตลาดของบริษัท โดยใช้เครื่องมือด้าน Digital Marketing ที่เหมาะสม
มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง SEO, SEM, Social Marketing, Mobile Marketing, Remarketing และ Marketing tools อื่น ๆ
เข้าใจ วิเคราะห์ และ รายงาน ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแคมเปญ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงกลยุทธ์
สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าหรือหน่วยงานอื่น ๆ เรื่อง Digital Marketing ได้
สมัคร >>
รับด่วน เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล อุบลราชธานี
เพศหญิง
อายุ 23 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
ประสบการณ์งานด้านบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
ทำงานล่วงเวลาได้ ยืดหยุ่นได้
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>
พนักงานขับรถจัดส่ง ศรีสะเกษ
รถร่วมบริการขนส่งสินค้า ประจำสาขาศรีสะเกษ
1.มีรถส่วนตัว ใบอนุญาติขับขี่ ประเภท 2
2.คู่มือรถ พรบ ภาษี
สมัคร >>
หัวหน้าแผนกบุคคล มุกดาหาร
สมัคร >>
พนักงาน PC / แนะนำสินค้า ธาตุพนม
มีประสบการณ์ด้านงานขาย/รักงานบริการ
สมัคร >>
พนักงานจัดส่ง ศรีสะเกษ
เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ยกของหนักได้ ขับรถยนต์ โฟคลิฟ และมีใบขับขี่ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>
พนักงานขับรถ 10 ล้อ มุกดาหาร
สมัคร >>
ผู้จัดการฝ่ายขายปลีก มุกดาหาร
1.บริหารจัดการ/ วางแผนการดำเนินงานของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2.กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปเป้าหมายที่กำหนดไว้
3.พัฒนาบุคคลากร/ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
5.มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขายปลีกวัสดุก่อสร้างและของแต่งบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>
พนักงาน PC / แนะนำสินค้า ศรีสะเกษ
เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี รักงานขาย การบริการลูกค้า และพูดจาดี มีความขยัน อดทน
สู้งาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำสูง มีประสบการณ์งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>
พนักงานคลังสินค้า / จัดส่ง มุกดาหาร
เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ยกของหนักได้ ขับรถยนต์ โฟคลิฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>
พนักงานขาย กุฉินารายณ์
มีประสบการณ์ขายรักงานในงาบริการ/ วุฒ ม.3 ขึ้นไป
สมัคร >>
พนักงานขาย มุกดาหาร
มีประสบการณ์ในการขายสินค้า มีใจรักงานบริการด้านการขาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
สมัคร >>
เจ้าหน้าที่ EVENT & PR อุบลราชธานี
เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ทำงานด้านการขาย/การตลาด อย่างน้อย 1-2 ปี
มีความอดทน, ทำงานล่วงเวลาได้,ออกต่างสาขา/ต่างจังหวัดได้
ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
สมัคร >>
หัวหน้าแผนกขาย อุบลราชธานี
- ดูแล/ บริหารจัดการแผนกขายเซรามิค วัสดุปูพื้นผนัง, เครื่องใช้ไฟฟ้า , อุปกรณ์ไม้ ประตูหน้าต่าง
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
- ดูแล/บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก
- รายงานการดำนินงานด้านต่างๆ ให้ ผจก. ฝ่าย
ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป
มีทัศนคติดี, มีความรับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา,ซื่อสัตย์
มีประสบการณ์งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า มุกดาหาร
1.บริหารจัดการ/ วางแผนการดำเนินงานของสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
2.กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปเป้าหมายที่กำหนดไว้
3.พัฒนาบุคคลากร/ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
5.มีประสบการณ์ด้านบริหารงานคลังสินค้าจัดส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัคร >>
พนักงานขาย ธาตุพนม
มีประสบการณ์ในด้านงานขาย จะพิจราณาเป็นพิเศษ/รักในงานบริการ
สมัคร >>
พนักงานขาย อุบลราชธานี
เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป ปวช ขึ้นไป
มีทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
รักงานด้านการบริการลูกค้า พูดจาดี
มีประสบการณ์งานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่
สมัคร >>
พนักงาน PC / แนะนำสินค้า กุฉินารายณ์
มีประสบการณ์ด้านงานขาย/รักงานบริการ
สมัคร >>
เลขานุการ อุบลราชธานี
จัดตารางคิวประชุมผู้บริหาร ประสานงานและติดต่องานผู้บริหาร จองรถ ตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม จดรายงานการประชุม
สมัคร >>